گروه آموزشی مهندسی شیلات

گروه آموزشی مهندسی شیلات

 

در سال 1353 رشته بهسازی طبیعت در گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی دایر شد. این رشته زیربنای تشکیل گروه شیلات و محیط زیست محسوب می شود که در سال 1362 ش. تشکیل گردید و از سال 1373 به دو رشته «شیلات» و «محیط زیست» تقسیم شد.

 

دانشجویان رشته شیلات با علوم مختلف بیولوژی و فیزیولوژی جانوری آبزیان، بوم شناسی و آب های شیرین و غیره آشنا می شوند و به شناخت آبزیان داخلی (آب شیرین) و دریایی و نحوه تکثیر و پرورش آنها خواهند پرداخت. همچنین دانشجویان مسائل مربوط به ژنتیک آبزیان و صید و صیادی، عمل آوری فرآورده های شیلاتی و تغذیه آبزیان، بهداشت و بیماری های مربوط به آن ها و همچنین تولید و بهره برداری از آنها را خواهند آموخت.

 

 برنامه هفتگی دروس رشته مهندسی شیلات در نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

 

 

دکتر سید ولی حسینی

مدیر گروه
دکتری تکنولوژی فرآوری محصولات شیلاتی 
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32245909-026          فکس:  32245909-026
پست الکترونیکی: hosseinisv@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/vhosseini.aspx