گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

 

در سال 1353 رشته بهسازی طبیعت درگروه احیای مناطق خشک و کوهستانی دایر شد. این رشته زیربنای تشکیل گروه شیلات و محیط زیست محسوب می شود که در سال 1362 ش. تشکیل گردید و از سال 1373 به دو رشته «شیلات» و «محیط زیست» تقسیم شد.

 

 

 

عناوین پروژه کارشناسی رشته محیط زیست

عناوین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته محیط زیست 

عناوین سمینار کارشناسی ارشد محیط زیست

عناوین رساله و سمینار دکترا رشته محیط زیست

عناوین جلسه بحث کارشناسی رشته محیط زیست

 

 

 

دکتر محمد کابلی

مدیر گروه
دکتری بیولوژی تکامل و اکولوژی حیات وحش 
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32229683-026          فکس:  32229683-026
پست الکترونیکی: mkaboli@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/kaboli.aspx