نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت

 

دکتر حسین آذرنیوند
رئیس دانشکده
دکتری مرتعداری
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 32222045-026          فکس:  32227765-026
پست الکترونیکی: hazar@ut.ac.ir
صفحه شخصی: http://can.ut.ac.ir/member/azarnivand.aspx


 
دکتر علیرضا میرواقفی
معاون مالی و پشتیبانی
دکتری دامپزشکی
مرتبه علمی: دانشیار
تلفن: 32222045-026          فکس:  32227765-026
پست الکترونیکی: jafary@ut.ac.ir
صفحه شخصی:

 
دکتر سهیلا ایزدیار
معاون علمی
دکتری شیمی چوب، خمیر و کاغذ
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32222045-026          فکس:  32227765-026
پست الکترونیکی: izadyar@ut.ac.ir
صفحه شخصی: