نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

 

در سال 1353 رشته بهسازی طبیعت درگروه احیای مناطق خشک و کوهستانی دایر شد. این رشته زیربنای تشکیل گروه شیلات و محیط زیست محسوب می شود که در سال 1362 ش. تشکیل گردید و از سال 1373 به دو رشته «شیلات» و «محیط زیست» تقسیم شد.