درباره دانشکده منابع طبیعی

دانشکده منابع طبیعی اولین و بزرگترین مرکز آموزش عالی منابع طبیعی ایران به شمار می رود. این بخش با نام دانشکده جنگلداری در سال 1345 تأسیس شد و از سال 1351 به دانشکده منابع طبیعی تغییر نام داد. پیش از این رشته جنگل و مرتع از سال 1321 در دانشکده کشاورزی کرج دایر بوده و انستیتو جنگل و مرتع نیز به منظور تحقیقات در این زمینه از سال 1342 دایر شده بود. این بخش هم اکنون در پنج گروه آموزشی زیر فعالیت می کند: جنگلداری و اقتصاد جنگل، چوب شناسی و صنایع چوب، احیای مناطق خشک و کوهستانی، شیلات و محیط زیست که در 5 گرایش کارشناسی، 8 گرایش کارشناسی ارشد و 5 گرایش دکتری به آموزش دانشجویان می پردازند. این دانشکده دارای یک مرکز رایانه با 50 دستگاه کامپیوتر و یک کتابخانه مستقل می باشد.

اخبار و رویدادها

نمایش 1 - 5 از 12 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 3