نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی دانشکده

اعضای هیات علمی دانشکده


نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص گروه آموزشی پست الکترونیکی
خالد احمدالی استادیار مهندسی آب مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی khahmadauli@ut.ac.ir
حسین آذرنیوند استاد مرتعداری مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی hazar@ut.ac.ir
محمد آزاد فلاح استادیار علوم و صنایع چوب و کاغذ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ adfallah@ut.ac.ir
حسین ارزانی شمس آبادی استاد مرتعداری مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی harzani@ut.ac.ir
داود افهامی سیسی استادیار حفاظت و عوامل مخرب چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ efhami@ut.ac.ir
سهراب اشرفی استادیار اکولوژی و زیست شناسی حفاظت مهندسی محیط زیست sohrab.ashrafi@ut.ac.ir
وحید اعتماد استادیار جنگل شناسی و جنگلکاری مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل vetemad@ut.ac.ir
رضا اولادی استادیار بیولوژی و تشکیل چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ oladi@ut.ac.ir
سهیلا ایزدیار استادیار شیمی چوب، خمیر و کاغذ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ  
سهیل ایگدری استادیار زیست شناسی آبزیان مهندسی شیلات soheil.eagderi@ut.ac.ir
شراره پورابراهیم آبادی استادیار برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست مهندسی محیط زیست sh_pourebrahim@ut.ac.ir
هادی پورباقر دانشیار اکولوژی دریایی مهندسی شیلات poorbagher@ut.ac.ir
کامبیز پورطهماسی دانشیار آناتومی چوب ـ اندروکرونولوژی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ portahmsi@ut.ac.ir
مهدی تجویدی استادیار مواد مرکب چوب - کاغذ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ mtajvidi@ut.ac.ir
بهمن جباریان امیری استادیار ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین مهندسی محیط زیست jabbarian@ut.ac.ir
محمد جعفری استاد مرتعداری مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی jafary@ut.ac.ir
مهدی جنوبی استادیار نانو سلولز- کامپوزیت و بیونانو کامپوزیت ها مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ mehdi.jonoobi@ut.ac.ir
آرش جوانشیر خویی استادیار اقیانوس شناسی مهندسی شیلات arashjavanshir@ut.ac.ir
مقداد جور غلامی دانشیار   مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل mjgholami@ut.ac.ir
سحاب حجازی دانشیار شیمی و فناوری خمیر کاغذسازی و رنگبری مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ shedjazi@ut.ac.ir
سید عطااله حسینی دانشیار مهندسی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل at.hosseini@ut.ac.ir
سید ولی حسینی استاد تکنولوژی فرآوری محصولات شیلاتی مهندسی شیلات hosseinisv@ut.ac.ir
سید مهدی حشمت الواعظین دانشیار اقتصادجنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل mheshmat@ut.ac.ir
امیرحسین حمیدیان استادیار علوم و مهندسی محیط زیست مهندسی محیط زیست a.hamidian@ut.ac.ir
حسن خسروی استادیار بیابان زدایی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی hakhosravi@ut.ac.ir
شهرام خلیقی سیگارودی دانشیار ‎آب شناسی‏ مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی khalighi@ut.ac.ir
افشین دانه کار دانشیار محیط زیست ساحلی مهندسی محیط زیست danehkar@ut.ac.ir
علی اصغر درویش صفت استاد GIS سنجش از دور و مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل adarvish@ut.ac.ir
کامران رضائی توابع استادیار زیست شناسی سخت پوستان، مدیریت کیفیت آب مهندسی شیلات krtavabe@ut.ac.ir
غلامرضا رفیعی استاد فن آوری تکثیر و پرورش آبزیان مهندسی شیلات ghrafiee@ut.ac.ir
رضا رفیعی استادیار آلودگی محیط زیست-مدیریت پسماند مهندسی محیط زیست rrafiee@ut.ac.ir
محمدعلی زارع چاهوکی استاد اکولوژی کمی و آمار مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی mazare@ut.ac.ir
حمید زارع حسین آبادی استادیار تکنولوژی فراورده های مرکب چوبی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ hzareah@ut.ac.ir
قوام الدین زاهدی امیری استاد بیولوژی خاک های جنگلی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل ghavamza@ut.ac.ir
غلامرضا زهتابیان استاد آب و خاک و گیاه مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی ghzehtab@ut.ac.ir
علی سلاجقه استاد مهندسی رودخانه مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی salajegh@ut.ac.ir
انوشیروان شیروانی دانشیار ژنتیک جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل shirvany@ut.ac.ir
نصرت اله ضرغام دانشیار جنگلداری و اقتصاد جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل  
اصغر طارمیان دانشیار ‎‏علوم و صنایع چوب و کاغذ‏ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ tarmian@ut.ac.ir
علی طویلی دانشیار مرتعداری مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی atavili@ut.ac.ir
امیررضا عابد علم دوست استادیار اکولوژی مولکولی - بیوتکنولوژی مولکولی آبزیان مهندسی شیلات amirabed@ut.ac.ir
علی عبدالخانی دانشیار شیمی چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ abdolkhani@ut.ac.ir
احسان عبدی دانشیار   مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل abdie@ut.ac.ir
مجید عزیزی استاد مدیریت و اقتصاد چوب و کاغذ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ mazizi@ut.ac.ir
پدرام عطارد دانشیار ریزاقلیم شناسی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل attarod@ut.ac.ir
افشین علیزاده شعبانی استادیار اکولوژی و زیستگاه حیات وحش مهندسی محیط زیست ashabani@ut.ac.ir
علی اکبر عنایتی استاد فن آوری فرآورده های مرکب چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ aenayati@ut.ac.ir
محمد عواطفی همت استادیار مسایل اجتماعی و اقتصادی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل avatefi@ut.ac.ir
هادی غلامیان استادیار مهندسی مبلمان مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ Hadi_Gholamiyan@ut.ac.ir
محمدمهدی فائزی پور استاد صنایع چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ mfaezi@ut.ac.ir
حمید فرحمند استاد بیوتکنولوژی آبزیان، بیولوژی مولکولی مهندسی شیلات hfarahmand@ut.ac.ir
مهرداد فرهنگی دانشیار تغذیه آبزیان، فیزیولوژی رشد آبزیان مهندسی شیلات  
جهانگیر فقهی استاد جنگلداری و سیستم اطلاعات جنگل و جغرافیایی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل jfeghhi@ut.ac.ir
سادات فیض نیا استاد ‎‏زمین شناسی‏‎ مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی sfeiz@ut.ac.ir
مهدی قربانی دانشیار سیستم های اجتماعی-اکولوژیک مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی mehghorbani@ut.ac.ir
محمد کابلی دانشیار ‎‏بیولوژی تکامل و اکولوژی حیات وحش‏ مهندسی محیط زیست mkaboli@ut.ac.ir
علی نقی کریمی مزرعه شاهی استاد حفاظت و اصلاح چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ  
محمد لایقی استادیار مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ mlayeghi@ut.ac.ir
باقر مجازی امیری استاد فیزیولوژی تولید مثل ماهیان مهندسی شیلات bmamiri@ut.ac.ir
باریس مجنونیان قراقز استاد مهندسی جنگل مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل bmajnoni@ut.ac.ir
محسن محسنی ساروی استاد آبخیزداری و هیدرولوژی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی msaravi@ut.ac.ir
پیام مرادپور استادیار ماشین کاری چوب مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ pmoradpour@ut.ac.ir
محمدرضا مروی مهاجر استاد جنگل شناسی مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل mohadjer@ut.ac.ir
طیبه مصباح زاده استادیار ژئومورفولوژی مناطق بیابانی - بیابانزدایی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی tmesbah@ut.ac.ir
مظاهر معین الدینی استادیار آلودگی محیط زیست مهندسی محیط زیست moeinaddini@ut.ac.ir
علیرضا مقدم نیا دانشیار آبخیزداری و هیدرولوژی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی a.moghaddamnia@ut.ac.ir
آرش ملکیان دانشیار ‎‏علوم و مهندسی آبخیزداری‏‎ مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی malekian@ut.ac.ir
علیرضا میرواقفی دانشیار ‎‏دامپزشکی‏‎ مهندسی شیلات avaghefi@ut.ac.ir
علی اکبر نظری سامانی دانشیار فرسایش و رسوب - ژئومرفولوژی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی aknazari@ut.ac.ir
محمدعلی نعمت الهی دانشیار پرورش آبزیان و ژنتیک مهندسی شیلات malahi@ut.ac.ir
منوچهر نمیرانیان استاد اندازه گیری و آمار جنگل، جنگلداری مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل mnamiri@ut.ac.ir
یحیی همزه استاد ‎‏مهندسی فرآیندهای کاغذسازی‏ مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ