نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضای هیات علمی گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

اعضای هیات علمی گروه آموزشی مهندسی محیط زیست


نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
سهراب اشرفی دانشیار اکولوژی و زیست شناسی حفاظت sohrab.ashrafi@ut.ac.ir
شراره پورابراهیم آبادی دانشیار برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست sh_pourebrahim@ut.ac.ir
بهمن جباریان امیری دانشیار ارزیابی محیط زیست و آمایش سرزمین jabbarian@ut.ac.ir
امیرحسین حمیدیان دانشیار علوم و مهندسی محیط زیست a.hamidian@ut.ac.ir
افشین دانه کار استاد محیط زیست ساحلی danehkar@ut.ac.ir
رضا رفیعی استادیار آلودگی محیط زیست-مدیریت پسماند rrafiee@ut.ac.ir
افشین علیزاده شعبانی استادیار اکولوژی و زیستگاه حیات وحش ashabani@ut.ac.ir
محمد کابلی استاد ‎‏بیولوژی تکامل و اکولوژی حیات وحش‏ mkaboli@ut.ac.ir
مظاهر معین الدینی استادیار آلودگی محیط زیست moeinaddini@ut.ac.ir