نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

امکانات و تجهیزات گروه چوب

امکانات و تجهیزات گروه چوب


آزمایشگاه های گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ :

1.    آزمایشگاه فیزیک چوب

فعالیت های قابل انجام در آزمایشگاه:

خشک کردن چوب؛ اندازه گیری خواص فیزیکی (دانسیته، همکشیدگی و واکشیدگی و جذب آب)؛ رنگ سنجی و اندازه گیری پارامترهای رنگ؛  اندازه گیری غیرمخرب رطوبت چوب و سایر فراورده ها؛ اندازه گیری ضریب هدایت حرارتی؛  متعادل سازی رطوبت چوب و فرآورده های چوبی


2.    آزمایشگاه حفاظت و اصلاح چوب

فعالیت های قابل انجام در آزمایشگاه:

انواع آزمون­ های مختلف در این آزمایشگاه به شرح زیر قابل انجام است:

  • آزمون­ مقاومت چوب و فرآورده­ های چوبی در برابر حمله قارچ­ ها، موریانه­ های زیرزمینی و کپک­ ها
  • آزمون ­های مربوط به کهنگی چوب و آبشویی مواد حفاظتی
  • امکان اشباع چوب و فرآورده­ های چوبی با انواع مواد حفاظتی در مقیاس نیمه صنعتی و آزمایشگاهی
  • امکان اجرای روش ­های مختلف اصلاح چوب به منظور تولید انواع چوب­پلیمر، چوب­ های تیمار حرارتی شده، چوب استیله شده.
  • آزمون مقاومت به هوازدگی تسریع شده چوب در برابر تخریب جوی
  • آزمون­ های مربوط به سمیت­ شناسی اکولوژیکی سموم­ حفاظتی چوب
  • امکان تهیه زغال و سرکه چوب تحت شرایط کنترل شده در مقیاس نیمه صنعتی
  • آزمون­ های مربوط به اندازه ­گیری جذب آب یا رطوبت چوب و همچنین واکشیدگی ابعاد در دوره­ های زمانی کوتاه و بلند مدت
  • قابلیت انجام کلیه آزمون­ های مربوط به سطوح چوب
  • اندازه­ گیری نفوذپذیری و ضریب انتشار چوب

 

3.    کارگاه مبلمان و فرآورده های مرکب چوبی

فعالیت های قابل انجام در کارگاه:

ساخت مبلمان چوبی، انواع ماشین کاری های چوب و فرآورده های چوبی، ساخت کامپوزیت های ساختمانی و غیرساختمانی و فرآورده های چوبی مهندسی شده

 

4.    آزمایشگاه نانو مواد سلولزی


5.    آزمایشگاه بیولوژی و آناتومی چوب

فعالیت های قابل انجام در آزمایشگاه:

اندازه گیری پهنای دوایر رویشی، بررسی میکروسکوپی نمونه های جوبی و شناسایی نمونه ها


6.    آزمایشگاه شیمی چوب


7.    آزمایشگاه خمیر و کاغذ

فعالیت های قابل انجام در آزمایشگاه:

تهیه خمیر کاغذ شیمیایی و نیمه شیمیایی، ساخت هندشیت آزمایشگاهی، تهیه آرد مواد آلی و معدنی با جارمیل، بخارزنی مواد چوبی، پالایش خمیر و کاغذ و مواد چوبی جهت تهیه MDF، تهیه خمیرکاغذ از کاغذ بازیافتی با پالپر، تهیه دی اکسید کلر خالص جهت رنگبری خمیر کاغذ و اکسیداسیون مواد و تصفیه آب و پساب.


8.    آزمایشگاه مکانیک چوب


 

9. آزمایشگاه مهندسی مبلمان
به منظور ارزیابی، بررسی و آنالیز مقاومت¬های صندلی، میز و حتی مبلمان صفحه¬ایی ساخته شده از چوب و فلز از دستگاه تست مبلمان بر اساس استانداردهای 12520EN (استاندارد ملی 18688)،  1022EN (استاندارد ملی 9184) و 1728EN (استاندارد ملی 11527) می¬توان استفاده نمود. طبق استاندارد تمامی آزمون¬ها در شرایط محیطی فضاهای سربسته و در دمای23 الی 25 درجه سانتیگراد بایستی صورت پذیرد. همچنین، مبلمان بایستی از 24 ساعت قبل در محیط آزمون قرار گیرد و دوام بارگذاری به مدت حداقل 1±2 ثانیه و فاصله هر بارگذاری ایستایی حداقل 2±10 ثانیه در نظر گرفته شد. همچنین ارزیابی استاندارد به صورت کیفی و مشاهده ظاهری محل اتصالات و دوام و ایستایی سازه مورد نظرصورت پذیرفت. لازم به ذکر است مطابق با استاندارد، از استانداردهای صندلی بدون پشتی برای آنالیز و بررسی مقاومت¬های میز استفاده شده است. 
 
 

پروژه­های تحقیقاتی انجام شده در آزمایشگاه:

در ترم جاری 1 پروژه تحقیقاتی در این آزمایشگاه که تصاویر آن در قسمت زیر قابل مشاهده می­باشد نشان داده شده است.