نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری در گروه مرتع

جلسه دفاع از رساله دکتری در گروه مرتع


طبق گزارش جناب آقایای دکتر علی طویلی  و دکتر محمد جعفری اساتید محترم راهنمای رساله آقای حبیب یزدان شناس دانشجوی مقطع دکتری رشته  علوم مرتع جلسه دفاع تحت عنوان: « بررسی خصوصیات ادافو فیزیوگرافیک  رویشگاهی گونه Stachys multiculis  و ارزیابی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک آن تحت تنش خشکی - شوری »  روز یکشنبه مورخ  98/6/10 ساعت 13:30 - 11:30  در محل تالار اجتماعات شهید مطهری برگزار می‌گردد. 
 
 
- استاد (اساتید) مشاور: آقایان دکتر حسین ارزانی و دکتر حسین آذرنیوند
 
- داور (داوران) ممتحن: آقایان دکتر محمد علی زارع چاهوکی و دکتر مجید کریمپور ریحان و دکتر سید اکبر جوادی و دکتر احسان زندی اصفهان
 
- نماینده  تحصیلات تکمیلی: دکتر خالد احمد آلی