نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی جنگل

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی جنگل


طبق گزارش آقایان دکتر مقداد جورغلامی و دکتر امید بزرگ حداد اساتید محترم راهنمای رساله خانم مریم مرادنژادی دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی جنگل به شماره دانشجویی ۷۲۰۲۹۳۰۱۱ جلسه دفاع تحت عنوان:: " بهینه سازی بهره برداری حوزه‌های جنگلی با رویکرد کاهش سیل" روز شنبه مورخ ۹۸/۴/۲۹ ساعت ۹:۳۰ صبح در محل سالن مطهری برگزار می‌گردد.
 
- استاد (اساتید) مشاور: -
 
- داور (داوران) ممتحن: آقایان: دکتر اعتماد- دکتر عطارد- دکتر نیکویی- دکتر مرتضایی
 
- نماینده تحصیلات تکمیلی: آقای دکتر پرویز فاتحی