نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت ها و پژوهش ها

فعالیت ها و پژوهش ها


فعالیت های  آموزشی و پژوهشی گروه  مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

این گروه در زمینه انجام طرح های مرتع­داری، آبخیزداری و بیابان زدایی فعالیت دارد و به مراکز اجرایی نیز خدمات ارائه می نماید. همچنین برای انجام پروژه های کارشناسی، پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری یک ایستگاه تحقیقاتی در منطقه طالقان به مساحت 4 هکتار ایجاد کرده است. شایان ذکر است بالغ بر 100 طرح تحقیقاتی بنیادی و کاربردی با همکاری سازمان های مختلف در این گروه انجام شده است که دستگاه های اجرایی از نتایج آن جهت مدیریت منابع طبیعی کشور استفاده شایسته ای نموده اند. همچنین مقالات فارسی و انگلیسی و کتاب های ارزشمند متعددی توسط اعضای هیات علمی گروه به چاپ رسیده است به طوری که از سوی ISCI سه نفر از اعضای گروه جزو 10 نویسنده پر تالیف در زمینه تالیفات کشاورزی و منابع طبیعی در سال 2009 شناخته شده اند.

فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل

فعالیت های پژوهشی با همکاری استادان گروه در غالب طرح های تحقیقاتی کاربردی و بنیادی با سازمان های ذیربط و همچنین طرح های بین دانشگاهی و همکاری های علمی و تحقیقاتی با دانشگاههای کشورهای سویس و آلمان انجام می شود.

 

برخی از طرح های تحقیقاتی انجام شده 

فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی شیلات

انجام تحقیقات در زمینه های مختلف مربوط به شیلات و محیط زیست توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه به منظور حل پاره ای از مشکلات زیست محیطی و شیلاتی کشور.

 

فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی محیط زیست


انجام تحقیقات در زمینه های مختلف مربوط به محیط زیست توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری گروه به منظور حل پاره ای از مشکلات زیست محیطی کشور.


فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی علوم و صنایع چوب و کاغذ

 

انجام تحقیقات در زمینه های مختلف مربوط به چوب و فرآورده های چوبی، کاغذ و فرآورده های آن توسط اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری، تنها بخشی از فعالیت های پژوهشی این گروه می باشد.

این گروه دارای اولین و تنها قطب علمی در زمینه صنایع چوب و کاغذ در کشور می باشد که تحت عنوان "مدیریت کاربردی گونه های چوبی تند رشد" به تصویب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده است. و در سطح ملی و بین المللی دارای فعالیت ها و همکاری های گسترده علمی و پژوهشی است.

مهمترین محورهای پژوهشی گروه شامل بررسی روابط بین رویشگاه و کیفیت چوب، شناسایی و بررسی آثار هنری چوبی، شیوه های نوین حفاظت و نگهداری از تولیدات چوبی، فرآورده های نوین حاصل از چوب و الیاف سلولزی، بهبود خواص مواد مرکب چوبی، چندسازه های چوب و پلاستیک، تحلیل سازه های چوبی، ساخت خانه های چوبی مقاوم به زلزله، طراحی و ساخت مبلمان جدید با دید مهندسی و ارگونومی، بازیافت و جوهرزدایی کاغذها، شیوه های جدید ساخت کاغذ از گیاهان غیر چوبی، بهبود خواص کاغذهای تولیدی، بازار چوب و فرآورده های آن، امکان سنجی و مکان یابی صنایع چوب و کاغذ کشور و تعیین شاخص های موثر در صنعت مبلمان کشور می باشد.