نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فعالیت ها و پژوهش ها گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

فعالیت ها و پژوهش ها گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی


 
این گروه با 17 نفر عضو هیات علمی (شامل: 6 استاد، 7 دانشیار، 4 استادیار) و داشتن دوره‌های تحصیلات تکمیلی (5 رشته کارشناسی ارشد و 4 رشته دکتری) از بزرگترین و فعال‌ترین گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران می‌باشد. در این گروه تاکنون بیش از 100 طرح تحقیقاتی به اتمام رسیده است. تعداد مقالات ارائه شده توسط اعضای گروه در مجلات علمی پژوهشی و کنفرانس‌های داخلی و خارجی بیش از 1000 مقاله می‌باشد. همچنین کتاب‌های منتشر شده توسط اعضای گروه در سطح ملی و بین المللی، بیش از 60 جلد می‌باشد. این گروه آموزشی در جهت رفع نیازهای بخش اجرایی، با سازمان‌های مختلف در زمینه طرح‌های آبخیزداری، مرتعداری و بیابانزدایی همکاری دارد.  برخی از اساتید این گروه آموزشی در چند سال به عنوان استاد پرتالیف در جان اسلام و دانشمندان برتر دنیا شناخته شده اند. برخی از مهم ترین فعالیت های گروه آموزشی عبارتند از تهیه اطلس بیابان زایی، طرح خشکسالی، مباحث مربوط به تغییرات اقلیمی، سوپرجاذب ها، گیاه پالایی و مباحث مربوط به گیاهان دارویی و صنعتی. 
گروه مهندسی احیاء مناطق خشک و کوهستانی در سال 1383 توسط وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری به عنوان قطب علمی مدیریت پایدار حوزه‌های آبخیز شناخته شد و در حال حاضر این گروه مرجع علمی کشور در زمینه‌های مرتعداری، آبخیزداری و بیابان‌زدایی می‌باشد. 
 
 
کتاب های منتشر شده: