نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مدیریت گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

مدیریت گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی


دکتر محمد جعفری

مدیر گروه
مرتبه علمی: استاد
تلفن: 
32249313-026          فکس:  32249313-026
پست الکترونیکی: 
jafary@ut.ac.ir
صفحه شخصی: https://profile.ut.ac.ir/~jafaryخانم نظرزاده

منشی گروه

تلفن: 32249313-026  و 32223044-026  (داخلی 232)

فکس:  32249313-026