نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مقاطع تحصیلی گروه چوب

مقاطع تحصیلی گروه چوب


کارشناسی:

- مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی

- مهندسی صنایع مبلمان

کارشناسی ارشد:

- کامپوزیت های لیگنوسلولزی

- بیولوژی و آناتومی چوب

- صنایع سلولزی

- حفاظت و اصلاح چوب

- مدیریت صنایع چوب و فرآورده های سلولزی

دکتری:

- کامپوزیت های لیگنوسلولزی

- بیولوژی و آناتومی چوب

- صنایع سلولزی

- حفاظت و اصلاح چوب

نقش و توانایی فارغ‌التحصیلان:

فارغ‌التحصیلان این رشته می‌توانند در موارد زیر منشا خدمات تخصصی باشند:

- به عنوان مدیر فنی در بخش‌های دولتی و یا خصوصی مجتمع‌های چوب، کاغذ و صنایع سلولزی و کارخانه‌های تولید فرآورده‌های چوبی

- به‌عنوان مدیر، تولید کننده و صنعتگر مبلمان اداری و شهری

- به‌عنوان مربی در دبیرستان‌های کشور (رشته منابع طبیعی)؛ هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای کشور و به صورت مجری امور تحقیقات منابع چوب و کاغذ کشور.

- به‌عنوان کارشناس (مهندس) متخصص در دفاتر فنی سازمان جنگلها و مراتع‌ کشور

- به‌عنوان کارشناس (مهندس) متخصص در دفاتر حوزه صنایع سلولزی وزارت صنعت و معدن کشور.