نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی مهندسی شیلات

گروه آموزشی مهندسی شیلات


تاریخچه گروه: در سال 1353 رشته بهسازی طبیعت در دانشکده منابع طبیعی دایر شد. این رشته زیربنای تشکیل گروه شیلات و محیط زیست بود که در سال 1362 تشکیل گردید و از سال 1373 به دو رشته «شیلات» و «محیط زیست» تقسیم شد.

اهداف گروه: رشته علوم و مهندسی شیلات با ارائه دروس متنوع در چهار گروه اصلی شامل تکثیر و پرورش، بوم شناسی، صید و بهره برداری و فراوری آبزیان دانشجویان را با زمینه های مختلف علوم بیولوژی و فیزیولوژی جانوری و گیاهیِ آبزیان اعم از آبزیان آب شور، لب شور و شیرین و همچنین بوم شناسی اکوسیستم ­های مختلف منابع آبی آشنا می ­سازد. پذیرفته­ شدگان با شناخت آبزیان، نحوه تکثیر، پرورش، صید و فرآوری آنها قادر خواهند بود به خودکفایی کشور در زمینه تأمین بخشی از نیاز پروتئینی کشور و اشتغال اقدام نمایند. لذا هدف از ایجاد رشته علوم و مهندسی شیلات تربیت افرادی است که بافراگیری مطالب درسی مربوطه بتوانند به‌عنوان کارشناس فنی در بخش‌های خصوصی، دولتی و تعاونی تولید و تبدیل آبزیان مشغول به‌کار گردند و یا در سازمان‌های مختلف پژوهشی خدمت نمایند.