نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست

گروه آموزشی مهندسی محیط زیست


آموزش رسمی محیط‌ زیست در ایران با پیشگامی دانشگاه تهران بیش از یک ربع قرن قدمت دارد. گروه آموزشی محیط‌ زیست دانشکده منابع طبیعی را می‌توان قدیمی‌ترین گروه آموزشی در حوزه محیط‌ زیست کشور قلمداد نمود که از اوایل دهه 1360 خورشیدی در این دانشگاه آغاز به فعالیت نمود. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با نام دانشکده جنگلداری در تیر ماه 1345 تأسیس شد و از سال 1351 به دانشکده منابع طبیعی تغییر نام یافت. در سال 1353 رشته بهسازی طبیعت در این دانشکده دایر و این رشته زیر بنای ایجاد گروه محیط ‌زیست در دانشگاه تهران شد. در سال 1362 گروه شیلات و محیط زیست در این دانشکده پایه‌گذاری شد و دانشجویان برای دوره کارشناسی شیلات و محیط ‌زیست از زیر‌مجموعه‌های مهندسی منابع طبیعی پذیرفته می‌شدند که در نیمسال آخر تحصیل مجاز به انتخاب یکی از دو گرایش محیط زیست یا شیلات بوده و با عنوان ‌ کارشناس محیط‌ زیست یا کارشناس شیلات فارغ التحصیل می‌شدند.

به علت تخصصی شدن و گستره وسیع مباحث در گرایش های مختلف دانش های محیط زیست و شیلات، گروه آموزشی شیلات و محیط زیست دانشگاه تهران در سال 1396 به دو گروه مستقل با نامهای "گروه آموزشی محیط ‌زیست" و "گروه آموزشی شیلات" تفکیک شده و رشته علوم و مهندسی محیط زیست در گروه آموزشی محیط زیست با برنامه جدید مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به دانشجویان پذیرفته شده در این رشته ارایه می‌شود. همچنین برنامه‌های آموزشی مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم و مهندسی محیط‌ زیست نیز در سال 1366 تهیه و تصویب و از سال 1368 اجرا شد که هم اکنون این مقطع در سه گرایش "مدیریت و حفاظت تنوع زیستی"، "ارزیابی و آمایش سرزمین" و "آلودگی محیط زیست" ارایه می‌گردد. علاوه بر آن، برنامه‌ آموزشی رشته علوم و مهندسی محیط زیست در مقطع دکتری نیز از سال 1388 اجرا شده است.