گروه آموزشی مهندسی احیا مناطق خشک و کوهستانی

معرفی گروه: 
 
با توجه به اهمیت حفظ، احیاء و بهره‌برداری مناسب از منابع طبیعی، به منظور تربیت نیروی متخصص در زمینه مدیریت مراتع، آبخیزها، بیابان‌های کشور گروه احیاء مناطق خشک و کوهستانی در سال 1342 هجری شمسی راه‌اندازی شد. هر چند که مدیریت حوزه آبخیز، مراتع و بیابان‌ها را نیز در بر می‌گیرد، اما برای تخصصی کردن دوره‌های آموزشی فعالیت‌ها در سه بخش مرتع‌داری، آبخیزداری و بیابان‌زدایی‌ انجام می‌شود.
آبخیزداری یا مدیریت حوزه آبخیز رشته ای است که هدف آن شناخت جامع حوزه آبخیز از نظر پتانسیل ها و محدودیت ها و در نهایت مدیریت جامع منابع آب و خاک است. سر فصل های این رشته طوری برنامه ریزی شده است که دانش آموختگان قادر خواهند بود بعد از فراغت از تحصیل در مراکز تحقیقاتی و اجرایی در زمینه تهیه طرح های آبخیزداری، طراحی و اجرای سازه های مکانیکی و بیومکانیک،  مدیریت سیلاب ها، خشکسالی ها و سایر برنامه های مدیریت حوزه آبخیز فعالیت کنند.
این گروه در حال حاضر با مجموعه‌ای از اعضای هیئت علمی شامل: 6 استاد، 7 دانشیار، 4 استادیار و آزمایشگاه‌های متنوع در تمامی مقاطع تحصیلی دانشجو می‌پذیرد.
فارغ‌التحصیلان گروه می‌توانند در مراکز تحقیقاتی و ادارات منابع طبیعی و همچنین سازمان‌های مرتبط با منابع طبیعی شامل وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، سازمان محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به کار مشغول شوند. همچنین شرکت‌های مهندسین مشاور منابع طبیعی، کشاورزی و محیط زیست نیز از دیگر مواردی هستند که فارغ التحصیلان می‌توانند در آنها فعالیت کنند.