فعالیت ها و پژوهش ها

 • تکثیر و پرورش گونه‌های حیات‌وحش (به ویژه گونه‌های جانوری در خطر انقراض)
 • شناسایی نقاط داغ تصادفات جاده‌ای حیات‌وحش و ارائه راهکارهای اجرائی به منظور کاهش تلفات حیات‌وحش
 • شناسائی مناطق واجد شرایط جهت احداث زیرگذر، روگذر و فنس‌کشی به منظور تسهیل جابجایی حیات‌وحش در دو سوی جاده‌ها
 • کشف تخلفات و قاچاق حیات‌وحش با استفاده از نشانگرهای مولکولی
 • ارزیابی شبکه مناطق حفاظتی کشور در حفاظت از تنوع‌زیستی و اولویت‌بندی احداث مناطق جدید
 • ارائه برنامه عمل مدیریت و حفاظت از حیات‌وحش
 • شناسایی مناطق مناسب فعالیت های گردشگری و اکوتوریسم در طبیعت و طرح‌های سالم سازی دریا
 • طرح‌ ریزی، تعیین ظرفیت برد و طراحی گردشگاه های طبیعی
 • طرح ریزی و طراحی پارک‌های طبیعت، پارک‌های جنگلی، باغ‌وحش و باغ‌های جانور‌شناسی و گیاه‌شناسی
 • پهنه بندی سرزمین برای استفاده ها و کاربری های مختلف مانند مکان یابی سکونتگاه های شهری، روستایی و شهرک ها، مکان یابی تمام واحدهای صنعتی، تولیدی و عمرانی در عرصه های طبیعی، مکان یابی انواع فعالیت های کشاورزی (زراعت آبی و دیم، باغداری، زنبورداری، نوغان‌داری، پرورش گل و گیاهان زینتی)
 • مکان یابی مراکز پرورش ماهی، میگو، سخت پوستان و پرورش جلبک در مناطق ساحلی و  داخل سرزمین اصلی
 • مکان یابی و تهیه طرح مدیریت برای تمام مناطق تحت حفاظت
 • طراحی سیستم‌های تولید انرژی‌های پاک و سازگار با محیط زیست
 • مکان یابی مراکز انتقال و دفع زباله و پسماندهای شهری، کشاورزی و صنعتی
 • تهیه طرح مدیریت پسماندهای شهری، روستایی، کشاورزی و صنعتی
 • ارزیابی آثار زیست محیطی تمامی واحدهای توسعه، بویژه واحدهای صنعتی، معدنی، نفت و گاز، راه و خطوط انتقال نیرو و انرژی
 • تهیه طرح جامع فضای سبز شهری
 • اندازه گیری، پایش و پهنه‌بندی آلودگی صوتی در مناطق شهری و صنعتی
 • اندازه گیری، پایش و پهنه‌بندی منابع آلاینده هوا در مناطق شهری و صنعتی
 • اندازه گیری، پایش و پهنه‌بندی آلودگی نفتی در محیط‌های ساحلی و دریایی
 • اندازه گیری، پایش و پهنه‌بندی آلاینده های اکوسیستم‌های آبی (رودها، تالاب ها و دریاچه ها)
 • اندازه گیری، پایش و پهنه‌بندی آلودگی نوری در محیط های شهری و طبیعی
 • تهیه طرح مقابله با آلودگی نفتی دریا و سواحل ناشی از حمل و انتقال نفت توسط شناورها و خطوط لوله
 • ارزیابی اقتصادی عملکردهای بوم‌شناختی و خدمات اکوسیستم‌های طبیعی
 • ارزیابی خسارت اقتصادی آسیب های محیط زیستی وارد شده به اکوسیستم‌های طبیعی
 • آموزش محیط زیستی اقشار مختلف مردم، کارشناسان مشغول خدمت، مدیران و تصمیم سازان دولتی
 • احیاء و بازسازی دریاچه ها، تالاب‌ها، سواحل، اکوسیستم‌های جنگلی و کوهستانی آسیب دیده از فعالیت‌های انسانی
 • طرح ریزی و برنامه‌ریزی اجرایی بهره‌برداری پایدار از جزایر کشور