امکانات و تجهیزات

آزمایشگاه ها و کارگاه ها:

گروه آموزشی محیط‌زیست در دانشکده منابع طبیعی دارای چهار آزمایشگاه تخصصی به شرح زیر است:

آزمایشگاه بوم‌شناسی و مدیریت حیات‌وحش

آزمایشگاه تکثیر و پرورش جانوران آزمایشگاهی و گونه‌های در خطر انقراض حیات‌وحش

کارگاه ارزیابی و برنامه‌ریزی محیط‌زیست

آزمایشگاه آلودگی‌های محیط‌ زیست

 

امکانات خدماتی کارگاهی وآزمایشگاهی و مزرعه‌ای:

اعضأ هیأت علمی گروه محیط زیست همواره در کنار دستگاه های اجرایی مرتبط با محیط زیست، منابع طبیعی، فضای سبز، گردشگری، بنادر و دریانوردی، جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، آمایش سرزمین و بخش خصوصی، حضور فعال داشته و ضمن دیده‌بانی مسائل و مشکلات محیط زیستی کشور، راهکارهای خروج از بحران و حل مشکل را پیش پای تصمیم‌گیران کشور قرار می‌دهند.