معارفه نودانشجویان ورودی 98

معرفی گروه: 
 
در سال 1321 به پیشنهاد استاد ساعی رشته جنگل در دانشکده کشاورزی دایر گردید. اولین دوره تخصصی علوم جنگل برای مهندسین کشاورزی در سال 1329 برگزار شد. در سال 1334 احداث و تجهیز ساختمان آزمایشگاه جنگل و چوب شناسی با پیشنهاد استاد ساعی و مساعدت‌های دکتر رضا حجازی باتمام رسید و همزمان با تلاش های فراوان  نامبرده دوره کارشناسی ارشد رشته جنگل و مرتع در دانشکده کشاورزی ایجاد گردید. در سال 1341 با کمک FAO انستیتو جنگل و مرتع آغاز بکار نمود و در 26 خرداد سال 1345 دانشکده جنگلداری با سه گروه آموزشی که اولین آنها گروه جنگلداری بود تاسیس گردید.
در سال 1384 دو رشته جنگل شناسی و جنگلداری در سطح کارشناسی ارشد این گروه ایجاد شد و در سال 86 رشته مهندسی جنگل و سال92 رشته مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگل نیز در همین مقطع به تصویب رسید. 
 
اهداف آموزشی:
 
گروه جنگلداری فعالیت های آموزشی خود را در مقطع کارشناسی با گذراندن 136 واحد درسی و تهیه طرح های جنگلداری (پروژه کارشناسی) توسط دانشجویان، مساعی خود را در جهت تعلیم و تربیت نیروی مهندسی مورد نیاز سازمان ها و ارگان های اجرائی بکار گرفته است. در دوره کارشناسی ‌ارشد فارغ التحصیلان رشته مهندسی جنگلداری و اقتصاد جنگل  به صورت تخصصی در هر یک از رشته های جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل، جنگلداری و مسائل اقتصادی-اجتماعی جنگل براساس جدیدترین برنامه های آموزشی مصوب فارغ التحصیل می شوند تا بتوانند در سازمان های اجرائی، ارگان های تحقیقاتی و بخش های آموزشی کشور به کار گرفته شوند. در سطح دوره دکتری دانشجویان برای اجرای وظایف آموزشی و پژوهشی آینده تربیت می شوند.
 
اهداف پژوهشی: 
پژوهش و فعالیت های تحقیقاتی اعضای گروه یا در قالب پایان نامه های دانشجوئی دوره کارشناسی ارشد و دکتری و یا اینکه خود  استادان در چارچوب اعتبارت پژوهشی خود و یا راساً براساس قراردادهائی که با سازمان ها، نهادها و مراکز پژوهشی منعقد می نمایند به تحقیق و پژوهش می پردازند.
 
چشم انداز آینده کاری فارغ التحصیلان:
 
کلیه دانش آموختگان این گروه می توانند در نهادهای دولتی و تعاونی و خصوصی، سازمان ها, مراکز آموزشی تحقیقاتی و دانشگاه های دولتی و غیر انتفاعی در   زمینه های مرتبط با رشته های تخصصی خویش مشغول به کار شوند.