مدیریت گروه

 

دکتر سهیلا ایزدیار

مدیر گروه
 
مرتبه علمی: استادیار
تلفن: 32249311-026          فکس:  32249311-026
پست الکترونیکی: sizadyar@ut.ac.ir
صفحه شخصی: