اعضای هیات علمی

نام نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی
محمد آزاد فلاح استادیار فناوری چاپ و جوهر زداتی
آتالیز و کنترل فرایند در صنایع خمیر و کاغذ
adfallah@ut.ac.ir
داود افهامی سیسی استادیار حفاظت و عوامل مخرب چوب efhami@ut.ac.ir
رضا اولادی دانشیار بیولوژی و تشکیل چوب oladi@ut.ac.ir
سهیلا ایزدیار استادیار شیمی چوب  
کامبیز پورطهماسی دانشیار آناتومی چوب ـ اندروکرونولوژی portahmsi@ut.ac.ir
مهدی جنوبی دانشیار نانو سلولز- کامپوزیت و بیونانو کامپوزیت ها mehdi.jonoobi@ut.ac.ir
سحاب حجازی دانشیار فناوری اولید و بازیافت انرژی و مواد شیمیایی shedjazi@ut.ac.ir
حمید زارع حسین آبادی استادیار تکنولوژی فراورده های مرکب چوبی hzareah@ut.ac.ir
اصغر طارمیان دانشیار ‎‏حفاظت و اصلاح چوب tarmian@ut.ac.ir
علی عبدالخانی دانشیار شیمی و فناوری مشتقات سلولز
روشهای تجزیه شیمیایی پیشرفته
abdolkhani@ut.ac.ir
مجید عزیزی استاد مدیریت و اقتصاد چوب و کاغذ mazizi@ut.ac.ir
هادی غلامیان استادیار مهندسی صنایع مبلمان Hadi_Gholamiyan@ut.ac.ir
محمدمهدی فائزی پور استاد صنایع چوب mfaezi@ut.ac.ir
پیام مرادپور استادیار ماشین کاری چوب pmoradpour@ut.ac.ir
یحیی همزه استاد ‎‏مهندسی فرآیندهای کاغذسازی‏  hamzeh@ut.ac.ir